Is é misean Choláiste na bhFiann an Ghaeilge a chur chun cinn i dtimpeallacht spreagúil. Chun é sin a dhéanamh leagtar béim ar dheiseanna a chur ar fáil i suíomh sóisialta chun an teanga a úsáid mar theanga bheo.